logo                    Brandweer Etten - Leur                    

 Deze website is een initiatief van de brandweerverening Etten-Leur               

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid 

Deze website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Brandweer Etten-Leur, maar is een initiatief van de Brandweer Vereniging Etten-Leur. Het is geen website over
de Brandweer Etten-Leur, tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat al het beschikbaar gestelde materiaal door derden op persoonlijke titel aangeleverd. 

De webmaster van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto's, artikelen en- of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze site. 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd,
sluit de webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Foto's op de pagina's

Op alle foto's en van deze internetpagina's berust copyright. Wanneer men een foto wil overnemen
op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de webmaster van deze site of de eigenaar van de foto.

Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster. 

Artikelen

Geplaatste artikelen, brochures en- of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de
opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster of de Brandweer

Etten-Leur, of overeen te komen met de werkelijkheid. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
webmaster.

HomeKorpsinformatienieuwsverenigingsagendaFoto´sDisclaimer

GastenboekLinksOefenavonden